Naturparken certificeret

Naturparkens kommuner, Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø, modtog 9/12 2016 brev fra Danske Naturparker/Friluftsrådet med bl.a. følgende indhold:
Tillykke med optagelsen af Naturpark Mølleåen i Danske Naturparker.FriluftsrÃ¥det | Danske Naturparker
Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers Nationalkomité har vurderet jeres ansøgning om optagelse af Naturpark Mølleåen i mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturpark Mølleåen lever fint op til Danske Naturparkers definition, og de 10 kriterier i mærkningsordningen.
Naturpark Mølleåen indeholder enestående natur og mange muligheder for naturoplevelser og faciliteter til friluftsliv. ….”
Naturpark Mølleåen bliver Danmarks 10. naturpark under Danske Naturparker. Optagelsen sker efter et forløb over to år siden FNV og Danmarks Naturfredningsforening foreslog kommunerne at ansøge om mærkning. For FNV har en offentlig anerkendelse af Naturparken været været et hovedmål siden foreningens oprettelse i 1968. Kommunerne har vedtaget naturparkplanen i enighed bortset fra en enkelt stemme og skal nu indarbejde Naturpark Mølleåen i kommuneplanerne som et krav fra Danske Naturparker. Mærkningen betyder en blåstempling, efter Folketinget tidligere har blåstemplet Danske Naturparker i Naturplan Danmark.
Naturpark Mølleåen er et resultat af snart 80 års indsats siden Thorvald Stauning fredede området foreløbigt i 1938, og Thorvald Vognsen og hans faglige arbejdsudvalg udpegede det som naturpark i 1942. Både natur og stisystem er af kommunerne, det tidligere Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen Østsjælland allerede bragt op på naturpark-niveauet. Hidtil har hver kommune planlagt sin egen del som et naturskønt yderområde – bortset fra Naturstyrelsens planlægning af det fælles Natura 2000-område. Nu skal hele Naturparken bl.a. med forslag fra et naturparkråd behandles som en helhed, både hvad angår koordineringen af indsatsen for natur og for publikumsudnyttelsen, selv om hver kommune stadig beslutter og gennemfører budgettet i sin egen del. Udpegningen vil samtidig give området et prestigemæssigt løft – en branding – som vil komme alle til gavn.
Målet har været, at Naturparken bliver en mere slagkraftig enhed med et bedre navn og kommunerne i ryggen, hvor man bruger naturparken som en fælles værdi i stedet for at betragte den som 4 yderomåder, dvs. en bedre koordinering, en bedre udnyttelse for publikum på tværs af kommunegrænserne, en indsats for børn i Naturparken, skiltning af Naturparken og bedre markering af seværdigheder på pæle med QR-koder og numre (hvor FNV allerede har systemet klar) – og så endelig et forum for dialog mellem interessegrupperne i Naturparkrådet. Det er simpelthen en win-win-situation forsamarbejdspartnerne, hvor man har udnyttet værdierne, så de blev mere end uerstattelig natur.
Mærkningen medfører ingen ændring af lodsejernes juridiske rettigheder, og planen er blevet modtaget særdeles positivt af disse.
Ved en ceremoni på Egedal Rådhus 19/12 2016 modtog de fire borgmestre certifikaterne af formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, hvorefter borgmestrene Willy Eliasen og Ole Bondo Christensen, samt FNV’s formand Troels Brandt holdt de øvrige taler.
borgmestercertifikater1
De fire borgmestre med kommunernes certifikater omkring formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, Flemming Larsen, som overrakte certifikaterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *