0Turguide se menu

Organisation: Naturpark Mølleåen, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkommité, er et samarbejde mellem kommunerne Egedal, Furesø, Allerød, Frederikssund og Naturstyrelsen Østsjælland. I samarbejdet indgår desuden initiativtagerne, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, samt nu tillige Friluftsrådet.

Geologi, natur og kulturhistorie: Naturparken blev allerede i 1942 udpeget som Farum Naturpark. Det er et sammenhængende område på 50 km2 af smukt og afvekslende natur- og kulturlandskab omkring den Øvre Mølleådals geologisk markante istidslandskab – et landskab som allerede tiltrak publikum sidst i 1800-tallet. Hovedparten af området er fredet eller statsskov, og aksen er EU Natura 2000-område – et område med værdifuldt naturindhold og usædvanligt stor biodiversitet. I tunneldalenes varierede terræn kan man opleve alt fra gammel naturskov, idylliske skovsøer, overdrev, moser og enge til store søer og åbne vidder i landbrugslandet. Naturparken og landsbyerne omkring rummer utallige kulturhistoriske minder fra de sidste 6000 års samfundsudvikling.

Friluftsliv og ture: Naturparken har med sit omfattende stinet, veje med begrænset trafik og beliggenhed mellem S-togslinjerne en stor rekreativ værdi for hele Hovedstadsområdet. Det smukke kuperede område med mange stille oaser er ideelt i et samfund, hvor fokus på folkesundhed og livskvalitet er stigende. Her kan kan alle fra børnehaverne til “det grå guld” nyde stilheden og naturens idyl eller udfordre sig selv på bakkerne – gående, løbere, cyklister, mountainbikes, cykelryttere og hesteryttere – motionister og sportsfolk – alt efter evner og temperament.