Image

Natur

Kernen af Naturpark Mølleåen er den storslåede og varierede, sammenhængende natur. Istidslandskabet og geologien danner forudsætningerne for store naturoplevelser, hvor sjældne arter dyr og planter lever og yngler side om side. Den unikke natur er bevaringsværdi og et mål i sig selv. Således er Naturpark Mølleåen fokuseret på at bevare og understøtte skøn, unik og sammenhængende natur, som skal balancere beskyttelse og benyttelse.

Når du befinder dig i Naturpark Mølleåen, så er du forpligtet til at værne om naturen. Og hvis du går på opdagelse i den, så ender du med garanti at holde endnu mere af den.

 

ImageImage

Kultur

Hvordan har vi mennesker levet i pagt med naturen?Og hvordan har vi fundet ud af det med hinanden?

Kultur står for ”det dyrkede”, og kan stå i kontrast til Natur, som står for ”det fødte”. Alligevel sker der gennem historien en interessant interaktion mellem natur og kultur.

I Naturpark Mølleåen kan du få indblik i hvordan folk igennem tiderne har levet i og med naturen og hvordan de har påvirket landskabet. Rundt om i naturparken kan du finde et væld af fortidsminder og spor fra de mennesker der lige fra stenalder til moderne tid har gjort naturparken til deres hjem.


Naturbeskyttelse

Naturparkens arealer har været et relativt utilgængeligt område, hvilket har haft stor betydning for den tidlige bevarelse af naturen i området. I dag er naturen i Naturpark Mølleåen beskyttet gennem flere typer lovgivning.


Læs mere om naturbeskyttelse


Geologi og landskab

I Naturparkens landskab ser man, hvordan istidens vand under iskappens tryk skar sig gennem morænefladen og løb “op ad bakke”, og hvordan floder efterlod grusåse i midten af tunneldalene, som ved Gedevasegård og Ganløse Eged


Læs mere om geologi og landskab


Kulturminder

Naturparken er præget af vore forfædres udnyttelse af tunneldalslandskabets markante formationer og natur. I naturparken finder du masser af spor efter fortidens beboere og deres færden.  


Læs mere om kulturminder

NATURPARKEN I BILLEDER

 

 • Morgentåge i tunneldal
 • Agerterrassel
 • Farum sø aften
 • Fiskeørn - Alf Blume
 • Isfugl - Alf-Blume
 • Kollensøl
 • Lille ildfugl - Alf Blume
 • Majgøgeurt
 • Bastruptur 1
 • Melet kodriver
 • Hestetang - Alf Blume
 • Slyngninger
 • Orevej
 • Vintersolhverv Ryethøj
 • Kedelsø
 • Buresø
 • Vintermorgen
 • Kollensødalen juni
 • Broskov Bakke
 • Langåsbørn
 • Vrange bøge
 • Krogesø
 • Ryet Skov forår
 • Gretteshøj
 • Badested ved Farum Sø
 • Farum Sø dis
 • Duehøg
 • Rådyr
 • Musvåge - Alf Blume
 • Slagslunde kirke
Image