Geologi

I Naturparkens landskab ser man, hvordan istidens vand under iskappens tryk skar sig gennem morænefladen og løb "op ad bakke", og hvordan floder efterlod grusåse i midten af tunneldalene, som ved Gedevasegård og Ganløse Eged. Andre steder ser man høje randmoræner med gletsjerporte som ved Ryethøj og Stenesknold. Det giver et billede af isens og vandets successive bearbejdning af landskabet - primært dannet under de sidste isfremstød - et spændende og varieret landskab, hvis markante partier synes at have tiltrukket mennesket fra oldtidens religiøse til senere tiders malere - og hvis fysiske barrierer har præget menneskets adfærd i området lige siden.

I Naturparkens faglige arbejdsudvalg var der i 1942 en overvægt af geologer, bl.a. statsgeolog Sigurd Hansen. Geologen Vilh. Milthers havde udviklet sine teorier om tunneldalene i sin bog om Nordsjællands istidsgeologi i 1922, og tunneldalene var derfor allerede flittigt brugt af forskerne ved Københavns Universitet. Landskabsformationernes tydelige præg af isens og vandets påvirkning harmonerede fint med Thorvald Vognsens ønske om, at landskabet selv skulle tale til de besøgende om dets dannelse – et grundformål, som statsminister Thorvald Stauning, nobelprismodtageren Johannes V. Jensen og udvalgsdeltagerne fra Lærerhøjskolen havde tilsluttet sig.

I en langt senere tid blev Naturparkens område som helhed udpeget til nationalt geologisk interesseområde – ifølge Naturstyrelsens udpegningsgrundlag det eneste eksempel i Danmark på et netværk af tunneldale med et forskningsmæssigt potentiale, som forskerne stadig diskuterer i Geologisk Nyt.

Uanset hvad forskernes præcise konklusion om tilblivelseshistorien en gang må blive, blev den særegne geologi netop her årsag til både naturens rige udvikling med et stort potentiale for biodiversitet og til det kuperede landskab, som både er æstetisk smukt og tiltrækker motionisterne – ligesom det har skabt et historisk forløb gennem 10.000 år, som der er utallige spor af. Geologien er beskrevet i FNV's pdf-bilag “Naturparkens geologi”, samt under de enkelte lokaliteter i turguiden.