Naturparkens historie


Staunings Grønne Ring

Ideen om en naturpark omkring Mølleådalen går mange år tilbage. Det er især det smukke landskab og områdets særprægede geologi der var interessant for turismen helt tilbage i 1800-tallet.

Allerede sidst i 1800-tallet begyndte Farumgårds turistmæssige aktiviteter, og sammen med Slangerupbanen førte det til stor popularitet blandt hovedstadens befolkning. Statsminister Thorvald Stauning havde op gennem 1920’erne og 1930’erne øje for hovedstadens og befolkningens behov for grønne områder, samt behovet for at bevare disse grønne områder. Stauning og kredsen omkring ham påbegyndte fredningen omkring Mølleådalen i 1938 i forbindelse med loven om foreløbige fredninger, og området indgik som ædelstenen i hans Grønne Ring omkring København. Efterfølgende opstod ønsket og ambitionen om at gøre området til naturpark. Denne idé blev især fremført af cigarsorterer Thorvald Vognsen, der kom med visionen om en naturpark med et pædagogisk sigte, som kunne anskueliggøre landets tilblivelse for menigmand.

Image

Farumgård som er placeret ud til Farum Sø.

Image

Arrangement med Foreningen Naturpark Mølleåens Venner.

Naturpark Mølleåens Venner

Lokale ildsjæle har spillet en afgørende rolle for formidlingen af naturparken og naturparkens certificering.

Det startede allerede tilbage i 1942, hvor Stauning medindkaldte til et møde om dannelse af et fagligt udvalg. Det blev startskuddet til naturparken. Udvalgt blev i 1968 afløst af Foreningen Naturparkens Venner, som i dag hedder Naturpark Mølleåens Venner. Foreningen har gennem årtier opbygget en rig viden om området, som bliver formidlet gennem bøger, hjemmeside og guidede ture i naturen. Foreningen har gennem årene fastholdt fokus og koordineret det samarbejde med kommunen, der i 2016 førte til en færdigetableret Naturpark Mølleåen, certificeret under Friluftsrådets ordning Danske Naturparker.

Vil du vide mere om deres arbejde og historien bag naturparkens tilblivelse, kan du besøge
Naturpark Mølleåens Venners hjemmeside

Image