Naturparkplan
Image

Naturparkplan
For at blive godkendt som naturpark under Danske Naturparker er det et krav at der skal foreligge en godkendt naturparkplan og at denne skal være politisk vedtaget.

Nedenfor kan du læse naturparkplanerne for Naturpark Mølleåen for hhv. 2017-2021 og 2022-2026.

En naturparkplan er gældende i fem år - lige så længe som certificeringen som naturpark gælder. Det er et krav fra Danske Naturparker at naturparkplanen skal indeholde en vision og langsigtede mål for naturparken, samt mål og indsatser for hvert af de temaer som naturparken skal arbejde indenfor - dvs. natur, kultur, friluftsliv, turisme, erhverv og formidling. Planen skal godkendes af Danske Naturparker for at kravet er opfyldt. 

Hvert år indberettes der til Danske Naturparker om udviklingen af Naturpark Mølleåen i forhold til målene i naturparkplanen.


Naturparkplan 2022-2026

Naturparkplan for Naturpark Mølleåen blev vedtaget i de fire kommuner i slutningen af 2021, og blev efterfølgende godkendt af Danske Naturparker. Naturparkplanen er gældende i 2022-2026.

Læs: Naturparkplan Naturpark Mølleåen 2022-2026

Naturparkplan 2017-2021

Den første naturparkplan for Naturpark Mølleåen blev vedtaget i de fire kommuner i slutningen af 2016, og blev bagefter godkendt af Danske Naturparker. Naturparkplanen var gældende i 2017-2021.

Læs: Naturparkplan Naturpark Mølleåen 2017-2021