Frivillige i NaturparkenLokale frivillige og foreninger er en uundværlig del af Naturpark Mølleåen. Lige fra de første tiltag til naturbeskyttelse i området til den endelige udnævnelse som naturpark i 2016 har engagerede lokale kræfter spillet en afgørende rolle.

Frivillige udgør også en vigtig del af aktiviteterne i naturparken i det daglige arbejde - f.eks. naturparkrådet - samt i projekter om naturpleje og formidling i naturparken. Flere naturplejeprojekter bliver f.eks. i høj grad udført med hjælp fra frivillige, ligesom mange vandreture og guidede ture forestås af frivillige.

Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter, arrangementer og foreninger der udføres med eller af frivillige. Hvis du er interesseret i at være frivillig i nogle af nedenstående projekter i Naturpark Mølleåen kan du kontakte de relevante kontaktpersoner. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål kan du også altid kontakte naturparkens sekretariat.

 

Image
Naturpleje

Ved Småsøerne, Klevads Mose og Bastrupkæret deltager et netværk af frivillige hvert år i naturplejeaktiviteter i form af høslæt og afbrænding i områderne.

Kontakt: Hvis du ønsker at deltage som frivillig i naturplejeprojekter kan du kontakte Rasmus Miehe Sørensen (på junglerms@gmail.com  eller tlf 22911987)


Regulering af mink

Ved Farum Sø, langs Mølleåen og ved Bastrup Sø indgår frivillige i bekæmpelsen af mink med henblik på at fremme ynglesucces for bl.a. de jordrugende fugle.

Kontakt: Hvis du ønsker at deltage som frivillig i bekæmpelse af mink kan du kontakte Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen (charm@nst.dk) 

Naturpark Mølleåens Venner

Foreningen Naturpark Mølleåens Venner afholder mange aktiviteter og arrangementer i naturparken. Foreningen, der består af frivillige, har både udgivet en bog og en turguide over naturparken, og foreningen  afholder hvert år en række guidede vandreture, hvor alle inviteres til at deltage.

Kontakt: Læs mere om Naturpark Mølleåens Venner på www.npmv.dk eller kontakt dem på npmv@npmv.dk

Fugle ved  Golfklubben

Ved Mølleåen Golfklub har golfklubben i samarbejde med kommune og frivillige fra DOF Allerød opsat over 80 fuglekasser. Der sker en årlig monitering af fugle i kasserne.

Kontakt: Hvis du ønsker at deltage som frivillig på fugleprojektet kan du kontakte Erik Brühl (på lotterik@gmail.com eller tlf 22256213)


Skenkelsø Mølle

På Skenkelsø Mølle Museum deltager en gruppe af frivillige i driften af møllen, f.eks. i form af reparationer og vedligehold af møllen og i forbindelse med formidling og ved offentlige arrangmenter.

Kontakt: Hvis du ønsker at deltage som frivillig på Skenkelsø Mølle kan du kontakte arkiv og museumsleder Rolf Kjær-Hansen fra Egedal Kommune (rolf.kjaer-hansen@egekom.dk eller tlf 22 71 47 77)