Regler for færdsel i naturen


Der er mange muligheder for en masse gode oplevelser i naturen, men det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne på de steder du færdes. I de statslige skov- og naturområder må man som hovedregel færdes næsten overalt året rundt, hvis der ikke er skiltet om andet. Der kan være andre regler og hensyn på f.eks. private arealer.

Hvor må man færdes i Naturparken? Naturparkens arealer omfatter både private, kommunale og private arealer. En del af naturparken er privat og ejerne bor i naturparken. Her bør de besøgende vise hensyn og undgå at gå på tværs af hensyn eller bryde regler - særligt da naturparkens utallige stier og tilgængelige arealer giver masser af muligheder for at komme rundt i landskabet.

Der kan også være særlige regler for større arrangementer eller særlige aktiviteter: På cykel skal man følge veje og småstier, og for mountainbikes gælder samme regler som for andre cykler i skovene. Der gælder særlige regler for heste.

Motorkørsel er generelt forbudt på skovveje. For hunde skal man overholde visse regler af hensyn til andre brugere. Der er også nogle aktiviteter, som du af hensyn til andre brugere, først må gennemføre når du har fået tilladelse. 

Tag hensyn til hinanden  Der er mange forskellige interesser i Naturpark Mølleåen, og der skal balanceres mellem beskyttelse og benyttelse, og mellem de mange brugergrupper. Mange borgere er interesserede i at komme ud i naturen, ofte på vidt forskellige måder og med forskellige formål. Naturen og oplevelserne i Naturpark Mølleåen er for alle, og det er alles ansvar at færdes på en måde, så der er plads til alle – og plads til naturen.

Læs mere: Du kan læse mere om reglerne for adgang og færdsel i naturen på  Naturstyrelsens side Regler i naturen og på Friluftsrådets side Gå nye veje.


Image