Image

Friluftsliv og ture


Friluftsliv er menneskets frie udfoldelse i naturen. I Naturpark Mølleåen har du rig mulighed for at cykle, vandre, ride, overnatte, lave bålmad, sove i skovbunden, tage på picnic, snuppe en dukkert. Du skal bare orientere dig om hvad der ikke er tilladt. Se mere i Regler for færdsel i naturen.

Den digitale turguide tæller 17 ture fordelt rundt omkring i Naturpark Mølleåen.
Find din tur på de underordnede sider i menuen. God fornøjelse!

Allerede fra Slangerupbanens tid i begyndelsen af 1900-tallet har det været populært med vandreture ud fra stationerne. Der er stadig et stort antal deltagere på vandreture i området - men i dag mest folk fra omegnen, der er ude over deres første ungdom. Især til brug for denne gruppe er der udarbejdet en turguide med 16 ture og ca. 100 seværdigheder. Områdets foreninger arrangerer en del guidede ture med forskellige emner, jævnfør kalenderen med turarrangementer.

Cykelrytterne omkring København har i mange år benyttet asfaltvejene til træning og nogle gange egentlige cykelløb, da det kuperede terræn og de snoede veje giver en eftertragtet sværhedsgrad. Det er blevet fulgt op af de mange motionscyklister, mens andre har kastet sig over de populære mountainbikes, som primært benytter skovene. Motionsløbere har brugt de nordsjællandske skove gennem mange år og det gælder naturligvis også Naturparkens skove, hvor man også af og til møder orienteringsløbere. Antallet af løbere er især blevet forøget efter Furesø Kommunes og Naturstyrelsens anlæg af Farum Søsti, hvor der også arrangeres motionsløb.

Der ligger en del hestepensioner og rideskoler omkring skovene, hvor der er anlagt egentlige ridestier i Ganløse Ore og Farum Lillevang.

Egedal Kommune har et større anlæg med badebro ved Buresø, og i Furesø Kommune ligger Furesøbadet lige uden for Naturparken. Ellers kan der bades i Buresø og Farum Sø fra mindre badepladser.

Der kan lejes robåde og kanoer ved Farum Sø og Furesøen, men der må ikke sejles på de andre søer uden særlig tilladelse. Furesøens bådfart lægger til ved Fiskebæk et par hundrede meter fra Naturparken. Flere steder må der fiskes.
Der er ca. 35 hytter til spejdere, børnehaver og feriekoloni i Naturparken. Især i skovene er der mange shelters, bålhytter og bålpladser - se særskilt side.

På de underordnede sider i menuen vises kort, turguide og arrangementoversigter.

Image