Naturparkrådet

 

Naturparkrådet
Naturparkrådet er et koordinerende og rådgivende organ, som skal rådgive politikerne og forvaltningerne. Aktørerne bag naturparken ønsker et tæt samarbejde med Naturparkrådet, som skal være et aktivt debatforum, hvor de forskellige repræsentanter kan bidrage med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter.

Kommunernes forvaltninger deltager i Naturparkrådets møder, der afholdes to gange om året.

Naturparkrådets medlemmer
Naturparkrådet består af:

  • En politiker fra hver af kommunerne
  • Et medlem fra det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
  • En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
  • Et medlem fra Naturparkens Venner
  • Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening
  • En repræsentant fra Friluftsrådet
  • En repræsentant fra landboforeningerne
  • En repræsentant fra Naturstyrelsen Østsjælland
  • 1-2 lodsejer-repræsentanter fra hver kommune