Ny plejeplan for en række særlige naturområder i Naturparken

Der er i de seneste år er der blevet en gjort en stor indsats for at bevare og forbedre sårbare naturområder i Naturpark Mølleåen. Det er især sket som del af projektet ”Rigkilde LIFE” – et stort naturprojekt hvor flere kommuner rundt om i Danmark er gået sammen om at bevare nogle særligt sårbar naturtyper.

I Øvre Mølleådal er det samlede projektområde under Rigkilde LIFE på 230 ha. Her er der siden 2016 blevet gjort en særlig indsats for naturtyperne rigkær og kildevæld, og har til formål at genskabe og udvide areal med rigkær og kildevæld samt forbedre levesteder for en række arter.

Erfaringerne fra projektet har nu resulteret i en langvarig og detaljeret plejeplan for 2022-2032. Plejeplanen beskriver bl.a. plejetiltag omkring omkring Hestetangs Å; ved Brede Enge, ved Farumvej, i Farum Sortemose og ved Gedevasebro. Udover disse steder er der under Rigkilde LIFE også etableret vigtig pleje af rigkær flere andre steder i Naturpark Mølleåen, f.eks. i Småsøerne, ved Klevads Mose og ved Skovgårdsfolden.

Plejeplanen er et tillæg til Natura 2000-handleplanen (2016-2021) for Natura 2000 område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”. Dermed er plejeplanen allerede lovmæssig operationel.

Du kan læse den nye plejeplan for ovennævnte områder for 2022-2032 her.

Du kan også læse mere om Natura 2000 og Natura 2000-planen her, og om Rigkilde LIFE her.   

NB: Vær opmærksom at de beskrevne områder i plejeplanen er private og ikke offentligt tilgængelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *