Tur 17

Lynge Kløversti


1 12 3 4 1 2

Turkort17v

Vest

Turkort17o

Øst

Stilegend

Generel beskrivelse

Turen
Turen er en af Allerød Kommunes Kløverstier. Forslaget er en cykeltur på 16 kilometer, som bl.a. går gennem de tidligere grusgravsområder. Det meste af turen ligger uden for Naturparken. I Naturparken følges Tur 6, 10, 11, 14 og 15, som der henvises til. Klik på pilene for at skifte kort. Der henvises ligeledes til Kløverstiens folder.

Allerød Kommune henviser desuden til Endomondos mobil app.
Allerød Kommune har planer om at indrette det spændende område under naturgenopretning til rekreativt område, og søen nord for Slangerupvej benyttes allerede til vandski, mens der syd for Slangerupvej i 50 år har været drive-in-bio og ørredfiskeri.
En opstigning ad "Bjerget" kan anbefales for dem, som kan klare det.

Arkæologi
Området i Naturparken rummer enkelte gravhøje og et oltidsvejstrøg over det tørre vandskel, men områdets hovedrolle lå i tidlig middelalder, efter at Værebro var blevet opført (i vikingetiden), så "hovedvejen" kunne føres over broen og op til det tørre vandskel og derfra videre til den smalle overgang ved Helsingør. Bastruptårnet er sandsynligvis opført til beskyttelse af denne vej.
Arkæologiske spor i grusgravsområdet er selvsagt ødelagt, men der er bl.a. fundet en forhistorisk stammebåd.

Geologi
Man passerer i Naturparken både Mølleådalen og tunneldalen Langesø/Kedelsø.
Grusgravningen er sket i "Farum-sandet", som dækker Naturparkens nordlige naboomgivelser. Grusgravene indeholder desuden resterne af en nordvestgående tunneldal fra Nymølle, men grusgravningen har selvsagt ryddet de fleste spor, og tilgroning skjuler gravenes lagprofiler. Se også artiklen om "Naturparkens geologi"