Image

Naturparkens historie

Ideen om en naturpark omkring Mølleådalen går mange år tilbage, og skyldes det smukke landskab og områdets særprægede geologi. 

Allerede sidst i 1800-tallet begyndte Farumgårds turistmæssige aktiviteter, og sammen med Slangerupbanen førte det til stor popularitet blandt hovedstadens befolkning. Statsminister Thorvald Stauning havde op gennem 1920’erne og 1930’erne øje for hovedstadens og befolkningens behov for grønne områder, samt behovet for at bevare disse grønne områder. Stauning og kredsen omkring ham påbegyndte fredningen omkring Mølleådalen i 1938 i forbindelse med loven om foreløbige fredninger, og området indgik som ædelstenen i hans Grønne Ring omkring København. Efterfølgende opstod ønsket og ambitionen om at gøre området til naturpark. Denne idé blev især fremført af cigarsorterer Thorvald Vognsen, der kom med visionen om en naturpark med et pædagogisk sigte, som kunne anskueliggøre landets tilblivelse for menigmand. 

I 1942 var Stauning, kort før sin død, medindkalder til et møde om dannelse af et fagligt udvalg, som blev startskuddet til naturparken. Udvalget blev i 1968 afløst af Foreningen Naturparkens Venner (i dag Naturpark Mølleåens Venner) og de har gennem årtier opbygget en rig viden om området, som bliver formidlet gennem bøger, hjemmeside og guidede ture i naturen. Foreningen har gennem årene fastholdt fokus og koordineret det samarbejde, der i 2016 førte til en færdigetableret Naturpark Mølleåen, certificeret under Friluftsrådets ordning Danske Naturparker.

I dag drives Naturpark Mølleåen i et samarbejde mellem Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø Kommune og Naturstyrelsen. Den daglige drift varetages af et sekretariat placeret i Egedal Kommune, og udviklingen af naturparken sker fortsat i tæt samarbejde med lokale og frivillige engagerede kræfter. Områdets naturmæssige og geologiske værdi er, udover de mange store og tidlige fredninger,  bekræftet ved udpegningen som nationalt geologisk interesseområde og med udpegningen som EU Natura 2000-område. Flere projekter rundt om i naturparken har til formål at  bevare og styrke områdets unikke natur og biodiversitet. 

Lær mere: Her på siden findes en overordnet beskrivelse af enkelte emner. På Naturpark Mølleåens Venners hjemmeside er det muligt at læse endnu mere om naturparkens historie, begrundelsen for udpegningen, arbejdet med Ring 5 mv, som knytter sig til foreningens og naturparkens historie.

Image

Friluftsliv og ture

I Naturpark Mølleåen har du rig mulighed for at cykle, vandre, ride, overnatte, lave bålmad, sove i skovbunden, tage på picnic, snuppe en dukkert.


Klik og se naturparkens net af rundture

Naturen i børnehøjde

For småbørn (0-8 år) hænger leg og læring unægtelig sammen. Naturpark Mølleåen er et sted for leg, læring og forundring for alle, som besøger området.


Læs mere om Naturen i børnehøjde

Image
Image