Spredte glimt fra 50 km2 sammenhængende landskab.

Scroll ned for flere fotos.  Klik på foto for større udgave

Før solopgang ved Gedevasen

Morgentaage-i-tunneldalen

Morgentåge i Mølleåens tunneldal ved solopgang

Nældesø ved Ganløse Eged med istidsås i baggrunden

Farum Søsti med guldalderlandskabets Farumbøge

Eg på Sperrestrupstien

Klaus Nars Holm i Farum Sø

Fiskeørn over Farum Sø. Foto: Alf Blume

Panorama fra Slangerup Ås over Græse Ådal

Skoven (her Farum Søsti) har også sin charme i dårligt vejr,
men publikum ser oftest naturen i solskin. Foto: Alf Blume


Hvideslægtens Jørlunde Kirke – en af 6 landsbykirker langs Naturparken

Jørlundemesterens kalkmalerier fra begyndelsen af 1100-tallet

Geologi-ekskursion til Mølleådalen

Vandstær ved Hestetang. Foto: Hans Hjordt Hansen

Vandstærens “vandfald” ved Hestetang. Foto: Alf Blume

Kedelsø ved Uggeløse i vintersol. Næste projektområde?

Liv i Krogesø

Forår i Ryget Skov

Morænesletten ved Farum Lillevang

Lille ildfugl. Foto: Alf Blume

Oremosen fra Mosevej – Transportkorridor

Udpegningsarten rørhøg bygger rede i habitatet. Foto: Alf Blume

Bastrup Sø og Bastruptårnet fra 1130

Krogesø i Ganløse Orned

Majgøgeurt og bidende ranunkel ved Småsøerne

Majgøgeurt og melet kodriver ved Småsøerne

Udsigt fra Præsteskovvej ved Slagslunde

Skovsti i Ryget Skov

Skovbryn ved Uggeløse Skov

Efterårsstemning ved Farum Sø

Udpegningsarten isfugl ved Fiskebæk og Farum Sø. Foto: Alf Blume

Forår på oldtidsagre i Ganløse Orneds ahornskov

Overdrev i Mølleådalen – Transportkorridor

Farum Søsti. Foto: Alf Blume

Kollensødalen mod Ølstykke

Vintersolhverv ved Ryethøj i Værløse

Farumgård fra 1706, men kendt fra 1370. Foto: Alf Blume

Buresø

Duehøgen på forgæves andejagt ved Klevad Eng. Foto: Alf Blume

Stævningsbøge ved Grethesholm

Rådyrene er udbredte i Naturparken

Langesødalen, som også rummer Hvidernes voldsted

Også musvågen er hyppig. Foto: Alf Blume

Gulbjerg Mose i Slagslunde Skov

Aftenhimmel ved Mølleådalen

Link til FNV’s billedsamling og Alf Blumes album fra Naturparken

Fotos er stillet til rådighed Alf Blume (DN), Hans Hjordt Hansen (FNV),
og hvor andet ikke er anført Ingrid og Troels Brandt (FNV).
Copyright tilhører fotograferne, men fotos må anvendes frit
med kildeangivelsen “Naturpark Mølleåen”