Udflugt og naturpleje på Egedal (DN Egedal)

Arrangement af  DN Egedal

Udflugt ud i naturen omkring gården Egedal’s jorde i Veksø.

Sammen med gårdejer Christian Bjerre Nielsen vil vi tage en tur rundt i naturområderne på Egedal. Her skal vi se, hvad de reducerede oversvømmelser fra Værebro Å betyder for, at kunne lave naturpleje i områderne og hvordan få års målrettet indsats har øget biodiversiteten. På turen kommer vi bl.a. til at se over Løje Sø og gå langs Værebro Å, hvor blandt andet rørdrum, skægmejse og viber trives. Derudover flere ualmindelige plantearter.

Vi mødes på gårdspladsen på Egedal onsdag d. 19. juni 2022 kl. 19.00. Turen vil tage ca. 2 timer. Praktisk vandtæt fodtøj anbefales.
Turen er ikke egnet for personer med gangbesvær.

Medbring gerne kikkert. Hvis du/i ingen kikkert har, er der mulighed for at låne en af os.

Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendig.

Læs mere om naturplejen på Egedal her: hNps://egedalgaard.dk/naturgenopretning

Læs mere om arrangementet her: Naturpleje på Egedal onsdag d. 7. juni 2023, kl. 19.00 til ca. 21.00 (dn.dk)

The event is finished.

Samarbejdende myndigheder