Turguide/-oversigt

Naturparkens net af rundture
Klik/tryk på kortets nummer på ønsket tur eller se linket om køb af turguide-bogen

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 91 1


Vest


Øst

Vejledning

Smartphones: Systemet er indrettet til smartphones, men af hensyn til læsbarheden opdeles turkortene på de små skærme. På nogle smartphones samles kortene, når man holder skærmen vandret. Systemet kan kaldes op fra smartphone på turen. Er der ikke dækning i skoven, vil hele siden kunne indlæses forinden og huskes, men der skal i så fald ikke indlæses links og andet i mellemtiden.
Kortenes pile:Klik/tryk på pilene giver spring til andet turkort.
Ruter og alternative stier: På detailkortene vises rundturen med grå baggrund. Publikums ønsker om turlængde er meget forskellige. Der er derfor vist genveje og alternative stier til afkortning og forlængelse, ligesom turene kan kombineres til større eller alternative ture efter behov.
Tallenes betydning: De enkelte fortællingsnumre er en identifikation - ikke en rækkefølge, men tilfældige - da punkterne kan gå igen på flere ture. Kun på den lange cykelturs oversigtskort fungerer numrene som links - på andre kortere ture skal man scrolle og evt. benytte den lille interne menu.
Billedopløsning: Billederne kan normalt kaldes frem i større udgave og bedre opløsning ved at klikke på dem.
Print: De enkelte ture kan udskrives med browserens udskriftsprogram.
QR-system:: Der enkelte fortællepunkter kan kaldes op fra pæle med QR-koder. Henvisningslinjerne sidst under de punkter, som forekommer på flere ture, er beregnet til brugere, der kommer direkte ind på punktet fra QR. Alle brugere med mobiltelefon kan benytte QR-pælene med en QR-læser - som f.eks. installeres ved på mobiltelefonens browser at taste www.i-nigma.mobi

Reservemenu, hvis billedet ikke fungerer på brugerens browser:
[ 1 - Cykelrute ][ 2 - Farum Sø][ 3 - Ryet ][ 4 - Oremosen ][ 5 - Ganløse Ore ][ 6 - Mølleådalen og Ganløse Ore ][ 7 - Farum Lillevang ][ 8 - Ganløse/Ganløse Ore ][ 9 - Ganløse Mørke ][ 10 - Bastrup Sø ][ 11 - Ganløse Eged ][ 12 - Damvad Ådal ][ 13 - Sperrestrup Adal ][ 14 - Buresø ][ 15 - Uggeløse Skov ][ 16 - Jørlunde ][ 17 Lynge Kløversti


Rettigheder: Ophavsret til tursystemet: Troels Brandt. Der er givet permanent brugsret til Naturpark Mølleåens Venner, Oldtidsstifonden og Naturpark Mølleåen - inkl. ret til at foretage ændringer heri. Systemet kører på en modificeret udgave af standardsystemet Wordpress' theme Twentyfifteen. Kortmaterialet er en modificering af Geostyrelsens DTK25. Alle rettighederne er vederlagsfri til ikke kommercielle forhold.
Friluftsliv og ture


Friluftsliv er menneskets frie udfoldelse i naturen. I Naturpark Mølleåen har du rig mulighed for at cykle, vandre, ride, overnatte, lave bålmad, sove i skovbunden, tage på picnic, snuppe en dukkert. Du skal bare orientere dig om hvad der ikke er tilladt. Se mere i Regler for færdsel i naturen.

Den digitale turguide tæller 17 ture fordelt rundt omkring i Naturpark Mølleåen.
Find din tur på de underordnede sider i menuen. God fornøjelse!

Allerede fra Slangerupbanens tid i begyndelsen af 1900-tallet har det været populært med vandreture ud fra stationerne. Der er stadig et stort antal deltagere på vandreture i området – men i dag mest folk fra omegnen, der er ude over deres første ungdom. Især til brug for denne gruppe er der udarbejdet en turguide med 16 ture og ca. 100 seværdigheder. Områdets foreninger arrangerer en del guidede ture med forskellige emner, jævnfør kalenderen med turarrangementer.

Cykelrytterne omkring København har i mange år benyttet asfaltvejene til træning og nogle gange egentlige cykelløb, da det kuperede terræn og de snoede veje giver en eftertragtet sværhedsgrad. Det er blevet fulgt op af de mange motionscyklister, mens andre har kastet sig over de populære mountainbikes, som primært benytter skovene. Motionsløbere har brugt de nordsjællandske skove gennem mange år og det gælder naturligvis også Naturparkens skove, hvor man også af og til møder orienteringsløbere. Antallet af løbere er især blevet forøget efter Furesø Kommunes og Naturstyrelsens anlæg af Farum Søsti, hvor der også arrangeres motionsløb.

Der ligger en del hestepensioner og rideskoler omkring skovene, hvor der er anlagt egentlige ridestier i Ganløse Ore og Farum Lillevang.

Egedal Kommune har et større anlæg med badebro ved Buresø, og i Furesø Kommune ligger Furesøbadet lige uden for Naturparken. Ellers kan der bades i Buresø og Farum Sø fra mindre badepladser.

Der kan lejes robåde og kanoer ved Farum Sø og Furesøen, men der må ikke sejles på de andre søer uden særlig tilladelse. Furesøens bådfart lægger til ved Fiskebæk et par hundrede meter fra Naturparken. Flere steder må der fiskes.
Der er ca. 35 hytter til spejdere, børnehaver og feriekoloni i Naturparken. Især i skovene er der mange shelters, bålhytter og bålpladser – se særskilt side.

På de underordnede sider i menuen vises kort, turguide og arrangementoversigter.

Image