Naturparkrådet

Udviklingen af Naturpark Mølleåen varetages af de fire kommuner og Naturstyrelsen. Aktørerne bag naturparken ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd, som skal være et aktivt debatforum, hvor de forskellige repræsentanter kan bidrage med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter.

For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejer-repræsentant, skal man være lodsejer indenfor Naturpark Mølleåen og have opbakning fra 20 lodsejere med bopæl i området. Ansøgning og underskrifter fra 20 lodsejere sendes til mette.blaesbjerg@egekom.dk
Se evt. kort over Naturpark Mølleåen på følgende link: http://infokort.egedalkommune.dk/ Klik på ”Naturpark Mølleåen” i menuen i venstre side.
Naturparkrådet vil bestå af følgende medlemmer:

  • En politiker fra hver af kommunerne
  • Et medlem fra det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
  • En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
  • Et medlem fra Naturparkens Venner
  • Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire kommuner
  • En repræsentant fra Friluftsrådet
  • En repræsentant fra landboforeningerne
  • En repræsentant fra Naturstyrelsen Østsjælland
  • 1-2 lodsejer-repræsentanter fra hver kommune