Image

Oplev naturparken

Naturparkens udpegning skyldes oprindeligt det smukke landskab med dets særprægede geologi. Værdien er senere blevet bekræftet ved udpegningen som nationalt geologisk interesseområde med hele aksen som fredet EU Natura-område. Allerede sidst i 1800-tallet begyndte Farumgårds turistmæssige aktiviteter, som sammen med Slangerupbanen førte til stor popularitet blandt hovedstadens befolkning.

Statsminister Thorvald Stauning havde øje for hovedstadens behov for grønne områder, så området indgik som ædelstenen på hans Grønne Ring omkring København og i hans lov om foreløbige fredninger i 1938. Stauning var derfor også kort før sin død i 1942 medindkalder til det møde om dannelse af et fagligt udvalg, som blev startskuddet til Naturparken. Udvalget blev i 1968 afløst af Foreningen Naturparkens Venner (i dag Naturpark Mølleåens Venner), som fastholdt fokus og har koordineret det samarbejde, som, da tiden var moden, har ført til en færdigetableret Naturpark Mølleåen under Danske Naturparker.

Her på siden findes en overordnet beskrivelse af enkelte emner. Hvis det ønskes, kan man finde  yderligere beskrivelser i særskilte PDF-bilag udarbejdet af Naturpark Mølleåens Venner. På foreningens hjemmeside kan man også læse nærmere om naturparkens historie, begrundelsen for udpegningen, arbejdet med Ring 5 etc, som knytter sig til foreningens historie.

For inspiration til vandre- og cykelture i området eller viden om enkeltlokaliteternes er der meget viden at hente i beskrivelserne i Turguide og friluftsliv.


Image

Friluftsliv og ture

Friluftsliv er menneskets frie udfoldelse i naturen. I Naturpark Mølleåen har du rig mulighed for at cykle, vandre, ride, overnatte, lave bålmad, sove i skovbunden, tage på picnic, snuppe en dukkert.


Klik og se naturparkens net af rundture

Naturen i børnehøjde

For småbørn (0-8 år) hænger leg og læring unægtelig sammen. Naturpark Mølleåen er et sted for leg, læring og forundring for alle, som besøger området.


Læs mere om Naturen i børnehøjde

Image
Image