Kort og foldere

Naturparkens officielle kort :
FNV's komprimerede stikort: 
Link til turfoldere og kort over Naturparken på nettet:
Naturstyrelsen er ved at bortrationalisere sine foldere og lade folk selv skrive dem ud. Det samme vil antageligt også komme til at gælde Naturpark Mølleåen:
Farum Søsti
Oldtidsstifondens stier
Skovene ved Buresø (Slagslunde, Ganløse Eged og Krogenlund)
Farum Lillevang, Nyvang og Terkelskov
Filet’en i Farum Lillevang
Kløverstierne i Lynge
Naturguide for skovene ved Buresø
Mølleåstien
Naturparken uden stier, DTK 25