Naturparkrådsmøde 15. marts 2018 kl. 16.00-18.50

Naturpark Mølleåen afholder årligt minimum 2 naturparkrådsmøder. I dag afholdes det 3. møde i naturparkens historie.

På møderne præsenteres, diskuteres og udvikles projekter i naturparken. Emnerne bevæger sig inden for Natur, Kulturarv, Friluftsliv, Erhverv, Formidling, Turisme, Naturbeskyttelse m.fl.

Rådet er sammensat af politikere og medlemmer af grønne råd/miljøråd fra hver af de fire kommuner, samt repræsentanter fra museer, Naturpark Mølleåens Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landboforeningerne, Naturstyrelsen og Lodsejerne.

Dagsorden (detaljeret) 3. Naturparkrådsmøde 15.03.2018

Referat af 3. Naturparkrådsmøde 15.03.2018

75 års jubilæumsbog “Turguide Naturpark Mølleåen”

Søndag den 8. oktober 2017 kl. 13-15 fejrede Naturpark Mølleåens Venner Naturparkens 75 års jubilæum ved en reception på Kalkgården, Farumvej 137 med taler af bl.a. Naturparkrådets formand, Peter Hansen, og borgmester Ole Bondo Christensen. Der deltog 130-40 mennesker i løbet af de to timer.

I samme anledning udgav foreningen ”Turguide – Naturpark Mølleåen” som led i Naturparkens fortsatte publikumsrettede tiltag, som beskriver 17 vandre- og cykelture, der dækker hele Naturparken. Det er en bogudgave af Naturparkens digitale guide sat op i et praktisk format, så den kan ligge i en jakkelomme, når man skal på tur i det interessante og smukke tunneldalslandskab. Den indeholder kort og beskrivelse af 118 lokaliteter med alternative stier og parkeringspladser. Naturparkens beliggenhed ved S-stationerne og dens mange stier i åbent land gør imidlertid bogen interessant for hele hovedstadens befolkning, som endda kan medbringe cyklen i S-toget.

Bogens pris er 99 kr og den kan bl.a. købes hos de lokale boghandlere omkring Naturparken: Se også “Link til bogens side

Indvielse af Naturpark Mølleåen!

Onsdag den 10. maj 2017 var der indvielse af Naturpark Mølleåen ved badestedet ved Buresø. Naturparksen helt egen naturvejleder Johan Haagen Schmith inviterede på tomatsuppe og snobrød.

På trods af regnvejret var det en ganske flot succes med godt og vel 50 besøgende.

Indvielsen blev markeret på fornemmeste vis med taler af Peter Hansen (formand for Naturparkrådet og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune), Lone Christensen (byrådsmedlem i Fruesø Kommune) og Poul Erik Pedersen (Kredsformand i Friluftsrådet – Kreds Nordsjælland).

For de voksne og de større børn var der arrangeret en guidet tur rundt om Småsøerne og gennem den nyudsprungne Krogenlund Skov med Troels Brandt fra Naturpark Mølleåens Venner som guide.

 

Vær med til at udvikle Naturpark Mølleåen!

Vi søger lodsejer-repræsentanter til Naturparkrådet.

Naturpark Mølleåen er blevet optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner, er således landets sjette naturpark. Med den nye titel ønsker kommunerne og deres samarbejdspartnere at styrke formidlingen af området, blandt andet ved at tilknytte en naturvejleder.

Udviklingen af Naturpark Mølleåen varetages af de fire kommuner og Naturstyrelsen. Vi ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd, som kan være et aktivt debatforum, som både kan bidrage med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter. Derfor opfordrer vi nu interesserede lodsejere til at ansøge om optagelse i Naturparkrådet.

For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejer-repræsentant, skal du være lodsejer med bopæl indenfor Naturpark Mølleåen. Du skal have opbakning fra 10 lodsejere i Naturpark Mølleåens område. Opbakning tilkendegives med underskrift eller en mail med angivelse af stillerens navn, adresse, telefonnummer samt adresse og matrikelnummer på ejendommen beliggende i Naturpark Mølleåen.

Naturparkrådet består ud over lodsejere af repræsentanter fra organisationer og foreninger inden for natur, miljø og kultur samt en politiker fra hver kommune.

Send en kort ansøgning samt underskrifter/mails fra 10 lodsejere senest den 19. juni 2017 til michael.ollgaard@egekom.dk

Find mere information om Naturparkrådet her på siden og et kort over naturparkens grænse.

Kommunerne udpeger lodsejer-repræsentanterne, og alle ansøgere får svar senest i uge 26. Datoen for det næste møde i Naturparkrådet annonceres her på hjemmesiden. Mødet er planlagt til sidste halvdel af august.

Har du spørgsmål?

Kontakt Michael Øllgaard, Egedal Kommune, på tlf. 72 59 73 40 eller mail michael.ollgaard@egekom.dk

 

 

 

Naturparken certificeret

Naturparkens kommuner, Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø, modtog 9/12 2016 brev fra Danske Naturparker/Friluftsrådet med bl.a. følgende indhold:

Tillykke med optagelsen af Naturpark Mølleåen i Danske Naturparker.FriluftsrÃ¥det | Danske Naturparker

Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers Nationalkomité har vurderet jeres ansøgning om optagelse af Naturpark Mølleåen i mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturpark Mølleåen lever fint op til Danske Naturparkers definition, og de 10 kriterier i mærkningsordningen.

Naturpark Mølleåen indeholder enestående natur og mange muligheder for naturoplevelser og faciliteter til friluftsliv. ….”

Naturpark Mølleåen bliver Danmarks 10. naturpark under Danske Naturparker. Optagelsen sker efter et forløb over to år siden FNV og Danmarks Naturfredningsforening foreslog kommunerne at ansøge om mærkning. For FNV har en offentlig anerkendelse af Naturparken været været et hovedmål siden foreningens oprettelse i 1968. Kommunerne har vedtaget naturparkplanen i enighed bortset fra en enkelt stemme og skal nu indarbejde Naturpark Mølleåen i kommuneplanerne som et krav fra Danske Naturparker. Mærkningen betyder en blåstempling, efter Folketinget tidligere har blåstemplet Danske Naturparker i Naturplan Danmark.

Naturpark Mølleåen er et resultat af snart 80 års indsats siden Thorvald Stauning fredede området foreløbigt i 1938, og Thorvald Vognsen og hans faglige arbejdsudvalg udpegede det som naturpark i 1942. Både natur og stisystem er af kommunerne, det tidligere Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen Østsjælland allerede bragt op på naturpark-niveauet. Hidtil har hver kommune planlagt sin egen del som et naturskønt yderområde – bortset fra Naturstyrelsens planlægning af det fælles Natura 2000-område. Nu skal hele Naturparken bl.a. med forslag fra et naturparkråd behandles som en helhed, både hvad angår koordineringen af indsatsen for natur og for publikumsudnyttelsen, selv om hver kommune stadig beslutter og gennemfører budgettet i sin egen del. Udpegningen vil samtidig give området et prestigemæssigt løft – en branding – som vil komme alle til gavn.

Målet har været, at Naturparken bliver en mere slagkraftig enhed med et bedre navn og kommunerne i ryggen, hvor man bruger naturparken som en fælles værdi i stedet for at betragte den som 4 yderomåder, dvs. en bedre koordinering, en bedre udnyttelse for publikum på tværs af kommunegrænserne, en indsats for børn i Naturparken, skiltning af Naturparken og bedre markering af seværdigheder på pæle med QR-koder og numre (hvor FNV allerede har systemet klar) – og så endelig et forum for dialog mellem interessegrupperne i Naturparkrådet. Det er simpelthen en win-win-situation forsamarbejdspartnerne, hvor man har udnyttet værdierne, så de blev mere end uerstattelig natur.

Mærkningen medfører ingen ændring af lodsejernes juridiske rettigheder, og planen er blevet modtaget særdeles positivt af disse.

Ved en ceremoni på Egedal Rådhus 19/12 2016 modtog de fire borgmestre certifikaterne af formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, hvorefter borgmestrene Willy Eliasen og Ole Bondo Christensen, samt FNV’s formand Troels Brandt holdt de øvrige taler.

borgmestercertifikater1

De fire borgmestre med kommunernes certifikater omkring formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, Flemming Larsen, som overrakte certifikaterne.