75 års jubilæumsbog “Turguide Naturpark Mølleåen”

Søndag den 8. oktober 2017 kl. 13-15 fejrede Naturpark Mølleåens Venner Naturparkens 75 års jubilæum ved en reception på Kalkgården, Farumvej 137 med taler af bl.a. Naturparkrådets formand, Peter Hansen, og borgmester Ole Bondo Christensen. Der deltog 130-40 mennesker i løbet af de to timer.

I samme anledning udgav foreningen ”Turguide – Naturpark Mølleåen” som led i Naturparkens fortsatte publikumsrettede tiltag, som beskriver 17 vandre- og cykelture, der dækker hele Naturparken. Det er en bogudgave af Naturparkens digitale guide sat op i et praktisk format, så den kan ligge i en jakkelomme, når man skal på tur i det interessante og smukke tunneldalslandskab. Den indeholder kort og beskrivelse af 118 lokaliteter med alternative stier og parkeringspladser. Naturparkens beliggenhed ved S-stationerne og dens mange stier i åbent land gør imidlertid bogen interessant for hele hovedstadens befolkning, som endda kan medbringe cyklen i S-toget.

Bogens pris er 99 kr og den kan bl.a. købes hos de lokale boghandlere omkring Naturparken: Se også “Link til bogens side

Indvielse af Naturpark Mølleåen!

Onsdag den 10. maj 2017 var der indvielse af Naturpark Mølleåen ved badestedet ved Buresø. Naturparksen helt egen naturvejleder Johan Haagen Schmith inviterede på tomatsuppe og snobrød.

På trods af regnvejret var det en ganske flot succes med godt og vel 50 besøgende.

Indvielsen blev markeret på fornemmeste vis med taler af Peter Hansen (formand for Naturparkrådet og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune), Lone Christensen (byrådsmedlem i Fruesø Kommune) og Poul Erik Pedersen (Kredsformand i Friluftsrådet – Kreds Nordsjælland).

For de voksne og de større børn var der arrangeret en guidet tur rundt om Småsøerne og gennem den nyudsprungne Krogenlund Skov med Troels Brandt fra Naturpark Mølleåens Venner som guide.

 

11/6 2017 kl. 11 – Life Rigkilde-projektet

Mødested ved Christianshøjvej 107 – P-plads på Rævemosevej i Ganløse Ore kl. 11. Vandring med indlæg fra biolog Henrik Jørgensen og geolog Steen Andersen og beretning om LIFE RigKilde projektets indsatser og planer. Medbring mad og drikke til frokosten ca. 12:30 ved Klevads Eng (Madpakkehuset). Der serveres kaffe og kage ved Bastrup Ruin ca. 14:15. Endepunkt er P-pladsen ved Buresø, hvorfra en bus kl. 16:00 vil køre tilbage langs ruten Buresø, Slagslunde, Ganløse, Bastrup, Nymølle, Ganløse Ore til Christianshøjvej og derefter til Værløse Station. Det er altså muligt at støde til turen undervejs og efter endt tur blive sat af på p-pladserne, ved busstop eller andet steds.
Link til Nordsjællands LIFE Rigkilde-projekt

Naturparken certificeret

Naturparkens kommuner, Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø, modtog 9/12 2016 brev fra Danske Naturparker/Friluftsrådet med bl.a. følgende indhold:

Tillykke med optagelsen af Naturpark Mølleåen i Danske Naturparker.FriluftsrÃ¥det | Danske Naturparker

Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers Nationalkomité har vurderet jeres ansøgning om optagelse af Naturpark Mølleåen i mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturpark Mølleåen lever fint op til Danske Naturparkers definition, og de 10 kriterier i mærkningsordningen.

Naturpark Mølleåen indeholder enestående natur og mange muligheder for naturoplevelser og faciliteter til friluftsliv. ….”

Naturpark Mølleåen bliver Danmarks 10. naturpark under Danske Naturparker. Optagelsen sker efter et forløb over to år siden FNV og Danmarks Naturfredningsforening foreslog kommunerne at ansøge om mærkning. For FNV har en offentlig anerkendelse af Naturparken været været et hovedmål siden foreningens oprettelse i 1968. Kommunerne har vedtaget naturparkplanen i enighed bortset fra en enkelt stemme og skal nu indarbejde Naturpark Mølleåen i kommuneplanerne som et krav fra Danske Naturparker. Mærkningen betyder en blåstempling, efter Folketinget tidligere har blåstemplet Danske Naturparker i Naturplan Danmark.

Naturpark Mølleåen er et resultat af snart 80 års indsats siden Thorvald Stauning fredede området foreløbigt i 1938, og Thorvald Vognsen og hans faglige arbejdsudvalg udpegede det som naturpark i 1942. Både natur og stisystem er af kommunerne, det tidligere Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen Østsjælland allerede bragt op på naturpark-niveauet. Hidtil har hver kommune planlagt sin egen del som et naturskønt yderområde – bortset fra Naturstyrelsens planlægning af det fælles Natura 2000-område. Nu skal hele Naturparken bl.a. med forslag fra et naturparkråd behandles som en helhed, både hvad angår koordineringen af indsatsen for natur og for publikumsudnyttelsen, selv om hver kommune stadig beslutter og gennemfører budgettet i sin egen del. Udpegningen vil samtidig give området et prestigemæssigt løft – en branding – som vil komme alle til gavn.

Målet har været, at Naturparken bliver en mere slagkraftig enhed med et bedre navn og kommunerne i ryggen, hvor man bruger naturparken som en fælles værdi i stedet for at betragte den som 4 yderomåder, dvs. en bedre koordinering, en bedre udnyttelse for publikum på tværs af kommunegrænserne, en indsats for børn i Naturparken, skiltning af Naturparken og bedre markering af seværdigheder på pæle med QR-koder og numre (hvor FNV allerede har systemet klar) – og så endelig et forum for dialog mellem interessegrupperne i Naturparkrådet. Det er simpelthen en win-win-situation forsamarbejdspartnerne, hvor man har udnyttet værdierne, så de blev mere end uerstattelig natur.

Mærkningen medfører ingen ændring af lodsejernes juridiske rettigheder, og planen er blevet modtaget særdeles positivt af disse.

Ved en ceremoni på Egedal Rådhus 19/12 2016 modtog de fire borgmestre certifikaterne af formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, hvorefter borgmestrene Willy Eliasen og Ole Bondo Christensen, samt FNV’s formand Troels Brandt holdt de øvrige taler.

borgmestercertifikater1

De fire borgmestre med kommunernes certifikater omkring formanden for Danske Naturparkers Nationalkommité, Flemming Larsen, som overrakte certifikaterne.